Bonusový systém

Získaj najlepšie ceny vín na slovenskom trhu!

Registrovaným zákazníkom prináša náš internetový obchod výhodné zľavy, ktoré sa týkajú všetkých nákupov, vrátane akciových. Zľavy sa vzťahujú na všetky vina. Sumy jednotlivých nákupov sa kumulatívne sčítavajú a po dosiahnutí stanovených obratov, systém automaticky zaradí zákazníka do príslušnej kategórie. Dosiahnutím bonusu zaradenia do skupín Zlatého či Vip klienta automaticky získate najlepšie ceny všetkých vín v rámci slovenského internetového trhu. 

Skupiny zákazníkov podľa dosiahnutej výšky odberu :

Bronzový klient / suma nákupov nad 250 EUR – zľava 2%
Strieborný klient / suma nákupov nad 500 EUR – zľava 4%
Zlatý klient / suma nákupov nad 1.000 EUR – zľava 6%
VIP klient / suma nákupov nad 2.000 EUR - zľava 8%

Posledná aktualizácia textu 16. marca 2017