V roku 1814 založil debnár Jean Joseph Moreau z Montbardu obchodno-predajnú spoločnosť s vínom J. Moreau et Fils. Po viac než 150. rokoch nezávislej existencie sa v roku 1974 Christian Moreau rozhodol predať 50% vinárstva kanadskej spoločnosti Hiram Walker a následne boli v roku 1985 prevedené aj zvyšné podiely. Vinárstvo J. Moreau et Fils bolo neskôr predané obchodnej spoločnosti s vínom Boisset de Nuits Saint-Georges. Mimo predaja pôvodného vinárstva si však rodina ponechala vo vlastníctve najlepšie vinohrady prevažne v polohách Grand Cru, na ktorých počnúc rokom 2002 nová spoločnosť Domaine Christian Moreau Père & Fils postavila svoj úspech. Do roku 2002 totiž platila pôvodná predajná zmluva, ktorá rodinu Moreau zaväzovala dodávať hrozno zo svojich najlepších vinohradov kupcom pôvodného podniku. V roku 2002 získala rodina Christiana Moreau späť plné právo na využívanie svojich vinohradov pod vlastným menom. Bola to veľmi očakávaná udalosť pre všetkých milovníkov veľkých vín zo Chablis. Vinárstvo dnes obhospodaruje 12 hektárov vinohradov, z ktorých je veľká časť situovaná práve v najlepších polohách Grand Cru. Je zaujímavosťou, že vinárstvo s tak malou výmerou je dnes druhým najväčším vlastníkom vinohradov v polohách Grand Cru Chablis.