Felsina

Rodinné vinárstvo Mátyás

Príbeh rodinného vinárstva Mátyás z Novej Viesky sa začína rokom 2003. Pestovaním hrozna a výrobou vína sa majiteľ a vinár podniku v jednej osobe, pán András Mátyás zaoberal už mnoho rokov pred týmto dátumom.

Ako každá rodina v Novej Vieske aj on vlastnil menší vinohrad pre vlastnú potrebu. Vinohrad a malá pivnica boli dedičstvom, ktoré bolo umocnené jeho neutíchajúcou láskou k vínu. V roku 2003 začal postupne prebudovávať pivničné priestory a rozširovať plochy vinohradov. Dnes vinárstvo obhospodaruje 12 hektárov vlastných viníc a výroba vína spolu s jeho uskladnením je situovaná v malebnej klenbovej pivnici, kde sú vytvorené ideálne podmienky pre “rast“ jeho skvelých vín. Pivnica sa nachádza v Szőlőhegy pri Novej Vieske, bokom od hlavných ciest v kúzelnej atmosfére okolitých vinohradov. Lokalita je súčasťou Strekovského vinohradníckeho rajónu a nachádza sa na polceste medzi Strekovom a Gbelcami. Orientácia vinohradov, pôdne zloženie ako aj klimatické podmienky zaručujú výborné predpoklady k produkcii kvalitných vín. Vinohrady majú navyše veľmi vzácneho suseda, chránenú prírodnú rezerváciu Drieňová hora s výskytom vzácnych stepných rastlín, čo len umocňuje výnimočnosť danej oblasti. Pán Mátyás už viac než tri roky presadzuje výlučne ekologické vinohradníctvo, ktoré má byť týmto rokom aj certifikované. Zo svojich viníc vylúčil používanie akýchkoľvek herbicídov a pesticídov. V snahe dosiahnuť čím vyššiu kvalitu hrozna, úroda sa redukuje na 1 – 1,5 kg hrozna na jednom koreni. Pri výrobe vín využíva jedine vlastnú surovinu a v súčasnosti ročne produkuje zhruba 15 000 ks fliaš. Svoju filozofiu návratu k prírodným metódam popri vinohradu uplatňuje v plnej miere i vo svojej pivnici. Dôraz kladie na tradičné metódy vinifikácie, kvasenie muštu a zrenie vína na sedimente v klasických drevených sudoch. Okrem síry, ktorú však používa v čo najnižšej možnej miere, pri stabilizácii svojich vín nepožíva žiadne ďalšie pomocné preparáty. Jeho celá výroba vín je pretkaná duchom tradícií, nepoužívajú sa v nej žiadne ušľachtilé kultúry kvasiniek či enzýmy. Snahou a cieľom vinárstva zároveň je produkcia vín z ekologicky obrábaných vinohradov, ktoré sú schopné čo najviac odzrkadliť terroir miestnych vinohradov.